Blower door test - Výsledné hodnoty PASIVNÍ dřevostavby

Energetická náročnost budovy úzce souvisí s kvalitním provedením vzduchotěsnosti její obálky. Čím menší naměřená hodnota, tím kvalitnější provedení vzduchotěsnosti a s tím spojené náklady na vytápění.
Norma ČSN 73 0540-2 definuje doporučené mezní hodnoty celkové výměny vzduchu n50,N:
(číslo udává maximální požadovanou hodnotu, kolikrát se za 1 hodinu vymění objem vnitřního vzduchu vytápěného objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa) : 
 

Přirozené větrání                                                                                              4,5 h-1

Nucené větrání                                                                                                1,5 h-1

Nucené větrání se zpětným získáváním tepla                                                    1,0 h-1

Nucené větrání se zpětným získáváním
tepla se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní domy)                       0,6 h-1

 

Blowerdoor test 1.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk v obci  Mrsklesy u Olomouce.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,34 h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 2. Test 

Blower door test byl prováděn v patrové dřevostavbě 4+kk v obci Štěpánovice u Brna.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,49 h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 3.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk v obci Jeseník nad Odrou.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​49​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 4. Test 

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk v obci Jeseník nad Odrou.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​53​ h-1


Stáhnout soubor

 

Blowerdoor test 5.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 3+kk obci Oldřichovice u Třince.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​31​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 6. Test 

Blower door test byl prováděn v patrové dřevostavbě 4+kk v obci Červený kostelec.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,21 h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 7.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 5+1 v obci Horní Lomná.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​4​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 8. Test 

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 3+kk v obci Libhošť.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,25​ h-1


Stáhnout soubor

 

Blowerdoor test 9.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk obci Libhošť.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​35​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 10. Test 

Blower door test byl prováděn v patrové dřevostavbě 3+kk v obci Dražovice.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,26 h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 11.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 5+1 v obci Morkovice.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​23​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 12. Test 

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk v obci Osek nad Bečvou.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,19​ h-1


Stáhnout soubor

 

Blowerdoor test 13.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 3+kk obci Dolany - Véska.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​24​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 14. Test 

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk v obci Libhošť.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,35​ h-1


Stáhnout soubor

 

Blowerdoor test 15.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 3+kk v obci Dražovice.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,​26​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 16. Test 

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 5+1 v obci Morkovice.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,23​ h-1


Stáhnout soubor

 

Blowerdoor test 17.Test

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk v obci Osek nad Bečvou.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,19​ h-1

Stáhnout soubor

Blowerdoor test 18. Test 

Blower door test byl prováděn v dřevostavbě 4+kk v obci Červený Kostelec.
Výsledná naměřená hodnota testu byla N50 = 0,21​ h-1


Stáhnout soubor

 

Blower Door test - Podstata měření

Před měřením je třeba dokonale utěsnit všechny otvory, které nemají ovlivnit měření (např.ventilátory, digestoře, komíny, sifony apod.). Následně se do okna nebo dveří osadí teleskopický rám se vzduchotěsnou plachtou a patřičným počtem ventilátorů. Tlakovými čidly připojenými k řídicí jednotce se změří tlak vzduchu v interiéru a exteriéru.

Následně se do měřeného prostoru vhání nebo se odsává vzduch tak, aby vznikl požadovaný tlakový rozdíl, např. 10 Pa. Zaznamená se množství vzduchu pro udržení tohoto tlakového rozdílu. Potom se tlakový rozdíl zvýší (např. na 20 Pa) a opět se měří. Tímto způsobem se pokračuje po tlakový rozdíl 90 Pa až 100 Pa. Naměřené hodnoty se vynesou do grafu s osami v logaritmickém měřítku, což umožní proložení regresní přímky. Nakonec se na přímce odečte objemový tok vzduchu V50 při tlakovém rozdílu 50 Pa a podle následujícího vztahu se vypočítá aktuální výměna vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa.

Měření průvzdušnosti 
ČSN EN 13829 – Metoda B
Grafické výsledky