Skladby konstrukcí

Základová deska a podlaha

 • Plovoucí podlaha (dlažba, PVC atd.)
 • Kročejová izolace (mirelon)
 • Betonový cementový potěr
 • Polyethylenová fólie
 • Podlahový polystyren tl. 120 mm
 • Penetrační asfaltový nátěr
 • Hydroizolační asfaltový pás
 • Základová deska
 • Ztracené bednění
 • Armovací výztuž
 • Kamenivo

Skladba obvodové stěny

 • Fermacell – sádrovláknité desky tl. 12,5 mm
 • Rošt z KVH hranolu tl. 40 mm (předstěna)
 • Parotěsná fólie
 • Rozvody ZTI a elektroinstalace
 • Nosná konstrukce z KVH hranolu 160 mm
 • Fermacell – sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm
 • Tepelná izolace – minerální vata 160 mm
 • Hydroizolační asfaltový pás
 • Fasádní polystyren
 • Lepící tmel s armovací tkaninou
 • Silikonová omítka

Vnitřní dělící stěna

 • Fermacell – sádrovláknitá deska tl. 12,5
 • Nosná konstrukce z KVH hranolu 100 mm
 • Tepelná izolace – minerální vata tl. 100 mm
 • Fermacell – sádrovláknitá deska tl. 12,5
 • Rozvody ZTI a elektro
 • Penetrační asfaltový nátěr
 • Hydroizolační asfaltový pás
 • Interiérová disperzní barva

Střešní konstrukce

 • Střešní krytina
 • Impregnované latě a kontralatě
 • Difuzně otevřená fólie
 • Příhradová dřevěná konstrukce
 • Tepelná minerální izolace tl. 300 mm
 • Parotěsná fólie
 • Nosná kovová konstrukce pro sádrokarton
 • Sádrokartonová deska (nehořlavá, hydroizolační) 12,5 mm

Skladba podlahy v 2.NP

 • Plovoucí podlaha (dlažba, PVC)
 • Kročejová izolace (mirelon)
 • Betonový potěr s rozptýlenou výztuží tl. 50 mm
 • Separační folie
 • Kročejová minerální izolace tl. 30 mm
 • OSB desky tl. 22 mm
 • Stropní konstrukce z KVH hranolu 200 mm
 • Tepelná izolace – minerální vata 160 mm
 • Nosná kovová konstrukce pro sádrokarton
 • Sádrokartonová deska  (nehořlavá, hydroizolační ) tl. 12,5 mm

Kontaktujte nás pro více informací